Tuesday, November 2, 2010 | By: Jijah bt. Mohamad Suhai

PROMOSI SKPM 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Promosi SKPM 2010 telah diadakan pada 2 November 2010 (Selasa) di Bilik Mesyuarat Jabatan Pelajaran Labuan mulai jam 8 pagi hingga 4.30 petang. Program ini merupakan anjuran bersama Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, W. P. Labuan dan Jabatan Pelajaran W. P. Labuan.

Taklimat telah disampaikan oleh penceramah dari Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti iaitu En. Muthusamy a/l Mottain, Tn. Hj. Mohd. Nor bin Mahmud dan En. Selvarajoo a/l Madhavan.

Dapatan :
SKPM 2010 terdiri daripada 5 standard dan 93 aspek serta wajaran yang ditetapkan.


a)  Standard 1 - Kepimpinan dan Hala Tuju 
                          (8 aspek - 10%)
 • Gaya Kepimpinan.
 • Penetapan dan Pelaksanaan Hala Tuju.
 • Kemahiran Komunikasi.
 • Kemahiran Merancang.
 • Kemahiran Memotivasi dan Menggerakkan Warga Sekolah.
 • Kemahiran Membuat Keputusan dan Menyelesaikan Masalah.
 • Kepimpinan Instruksional.
 • Perkongsian Kepimpinan.

b)  Standard 2 - Pengurusan Organisasi 
                           (8 aspek - 10%)

 • Pengurusan Sumber Manusia.
 • Pengurusan Prasarana.
 • Pengurusan Kewangan dan Aset Alih (Harta Modal dan Inventori).
 • Pengurusan Data dan Maklumat.
 • Pengurusan Sumber Pendidikan dan Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK).
 • Iklim.
 • Permuafakatan Strategik.
 • Pengurusan Asrama.


c)  Standard 3 - Pengurusan Kurikulum, 
     Kokurikulum dan Sukan, dan 
     Hal Ehwal Murid (15 aspek - 20%)


     Kurikulum

 • Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum.
 • Pengurusan Mata Pelajaran.
 • Pengurusan Program Peningkatan Pencapaian Murid.
 • Jadual Waktu.
 • Pengurusan Peperiksaan, Pentaksiran dan Penilaian.
     Kokurikulum dan Sukan
 • Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan.
 • Pengurusan Kelab dan Persatuan.
 • Pengurusan Badan Beruniform.
 • Pengurusan Program Sukan Untuk Semua.
 • Pengurusan Sukan Untuk Kecemerlangan.
 • Pengurusan Penilaian Kegiatan Kokurikulum dan Sukan.
     Hal Ehwal Murid
 • Ketetapan Pelaksanaan HEM.
 • Pengurusan Disiplin.
 • Bimbingan dan Kaunseling.
 • Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid.

d)  Standard 4 - Pembelajaran dan Pengajaran
                           (12 aspek - 20%)

 • Penglibatan Murid.
 • Penguasaan Pembelajaran Murid.
 • Hasil Kerja Murid.
 • Perancangan dan Persediaan Guru.
 • Kaedah Penyampaian.
 • Kemahiran Komunikasi.
 • Penggunaan Sumber Pendidikan.
 • Penilaian.
 • Teknik Penyoalan.
 • Penguasaan Isi Kandungan.
 • Penguasaan Kelas (Bilik Darjah/Makmal/Bengkel/Padang)
 • Amalan Profesionalisme Keguruan.


e)  Standard 5 - Kemenjadian Murid 
                           (50 aspek - 35%)


    Kemenjadian Murid Sekolah Menengah 
    (PKS Tg. Per - Tg. 3, Tg. 4 - 5 dan Tg. 6)

 • Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting. Per./1 - 3) Dalam PKS.
 • Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting. 4-5) Dalam PKS. 

    Kemenjadian Murid Sekolah Menengah 
    (PMR, SPM, STPM dan STAM).

 • Pencapaian murid sekolah menengah dalam PMR.
 • Pencapaian murid sekolah menengah dalam SPM.

     Kemenjadian Murid dalam Kokurikulum dan 
     Sukan.

 • Pencapaian murid dalam Kelab dan Persatuan.
 • Pencapaian murid dalam Badan Beruniform.
 • Pencapaian murid dalam Sukan dan Permainan.
 • Pencapaian murid Keseluruhan kokurikulum dan Sukan.

     Kemenjadian Sahsiah Murid.

 • Sikap dan perlakuan positif.
 • Disiplin murid (Kes ringan, sederhana, berat)
 • Kehadiran murid.

0 comments:

Post a Comment