Saturday, November 6, 2010 | By: Jijah bt. Mohamad Suhai

Wacana Pemantapan Kepimpinan Pengurusan Sekolah

Tarikh :
3 - 4 November 2010

Tempat :
Bilik Bunga Raya, Ujana Kewangan, W. P. Labuan.

Tema :
Anjakan Paradigma ke Arah Budaya Cemerlang bagi Pemantapan Pengurusan Kualiti Pendidikan.

Matlamat :

  • Mewujudkan budaya ilmu dengan perkongsian dan perbincangan ilmu dan kemahiran memimpin serta mengurus hasil daripada pembacaan atau kajian yang dilakukan oleh kepimpinan pendidikan di W. P. Labuan dan para ilmuan jemputan untuk merealisasikan hasrat pembelajaran sepanjang hayat.
Objektif :
Semua peserta dapat 
  • Berkongsi ilmu pengetahuan dan pandangan untuk menjadi panduan dan iktibar kepada kecemerlangan kepimpinan sekolah.
  • Menghasilkan penerbitan kompilasi kertas profesionalisme yang dibentangkan selepas wacana ini.
Impak yang diharapkan :
  • Peningkatan ilmu dan kompetensi kepimpinan para pengurus sekolah serta GC yang dapat MENEPATI kepiawaian / STANDARD KUALITI kepimpinan pengurusan sekolah dan pengurusan P&P setelah odit SKPM.

- QUOTE -
"Everyday is the day to begin improving and practicing CHANGE."

0 comments:

Post a Comment